ТЕРМАТИС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Благодарим Ви, че проявихте интерес към нашият сайт!

„ТЕРМАТИС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е 100% частна българска компания, която предлага комплексни услуги и решения в областта на инвестиционните проекти.

Дейност:

  • Консултантски услуги;
  • Пред-Проектни проучвания;
  • Проектиране;
  • Изпълнение и популяризиране на технологии, с фокус възобновяеми енергийни източници: (1) термопомпи и слънчеви колектори, (2) фотоволтаици за електричество, (3) ко-генерация и три-генерация за комбинирано производство на електричество, топлина и хлад.

Цели:

  • да внедряваме иновативни инициативи в технологиите и услугите.
  • да подпомагаме развитието на инфраструктурата, енергийната култура и жизнения стандарт;
  • да съдействаме за устойчиво икономическо развитие;
  • да се грижим за околната среда;

„ТЕРМАТИС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД разчита на интелигентността, въображението и гъвкавостта на своите висококвалифицирани специалисти със заначителен опит в инвестиционните проекти и енерго ефективните технологии.

За да превъзхождаме останалите, ние следваме ясно определени бизнес цели, насочени към постигането на дълготрайно удовлетворение на клиента, качество на продуктите, компетентност на екипа и защита на околната среда.